.

امکان‏ سنجی تغییر نام باشگاه ‏ها پس از انتقال مالکیت آنها

دسته بندی

پدیده خرید و فروش باشگاه‏ های ورزشی بالاخص باشگاه‏ های فوتبال در سال‏ های اخیر رشد فزاینده ‏ای داشته؛ اما این امر در فوتبال ایران بی ‏سابقه نبوده و در سال‏‏ های دور نیز رواج داشته است. برای اولین بار در سال 1366 بود که در یکی از نشریات ورزشی یک آگهی به چاپ رسید که برای همگان تازگی داشت. در این آگهی آمده بود: «باشگاه کیان از 22 بهمن 66 فعالیت خود را با نام جدید پورا آغاز می‏کند.» بر اساس این آگهی، تیم ریشه‏ دار کیان (با حضور فوتبالیست‏ های شاخصی همچون پرویز قلیچ‏ خانی، علی پروین، امیر حاج‏ رضایی، فرامرز ظلی، بهروز سلطانی و...) با انتقال مالکیتِ آن به عبدالله صوفیانی، تغییر نام داد و پورا نامیده شد. این اتفاق در سال‏ های بعد نیز با واگذاری تیم‏هایی همچون اکباتان، سازمان گوشت و... تکرار شد. 
 
پدیده خرید و فروش تیم‏ های فوتبال، در سال‏ های اولیه رواج آن، محدود به خرید و فروش تیم ‏های فوتبال دسته‏ های اول و پایین‏تر بود. عموما خریداران، امتیاز این تیم ‏های دسته اولی را می‏خریدند و پس از انتقال آن به شهر خود، نام آنها را تغییر می‏دادند. برای مثال تیم استقلال رشت پس از آن که به دسته اول سقوط کرد، به شخص دیگری واگذار و فروخته شد و از آن پس پگاه، نامیده شد.
پس از گذشت چند سال، تیم‏ های لیگ برتری نیز در معرض فروش قرار گرفتند. نمونه تاریخی آن، فروش و واگذاری امتیاز تیم پرافتخار و ریشه‏ دار پاس تهران با قدمتی چهل و چهار ساله و با سابقه قهرمانی در آسیا، در سال 86 بود. مدیران ارشد این تیم، به جهت عدم علاقه به ادامه کار در فضای فوتبال، این تیم را به همدان واگذار کردند. این واگذاری سرآغاز افول عملکرد درخشان این باشگاه بود.
 


مالک جدید اجازه می‏یابد تا نام باشگاه خریداری شده را تغییر دهد؟ 

در هجدهم دی ماه سال 69 بود که قانونی تحت عنوان "قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده واحده این قانون تصریح می‏کند: «به موجب این قانون سازمان تربیت بدنی ایران مجاز است برای متقاضیان واجد صلاحیت، مجوز تاسیس ورزشگاه و پروانه فعالیت برای باشگاه‏ های ورزشی مطابق ضوابط کارشناسی صادر و امکانات زیر را در صورت لزوم در اختیار آنها قرار دهد.
 
1- سازمان تربیت بدنی می‏تواند با هماهنگی مراجع ذیربط زمین‏ه ای تحت تملک خود را جهت تاسیس ورزشگاه به افراد موضوع ماده واحده اجاره دهد.
 
2- اراضی که به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان اراضی شهری با کاربری ورزشی مشخص می‏شوند، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار می‏گیرد. در صورتی که زمین متعلق به دولت نباشد و سازمان مزبور امکان تملک آن را نداشته باشد، اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجازه تاسیس ورزشگاه یا پروانه فعالیت برای باشگاه را دارند با موافقت سازمان تربیت بدنی و جلب رضایت مالک می‏توانند زمین مزبور را تملک کنند.»
 
تبصره 3 این ماده به شرایط لازم برای متقاضیان تاسیس باشگاه ورزشی (یا خریداران امتیاز آن) اشاره می‏کند و مقرر می‏کند: «متقاضیان تاسیس باشگاه ورزشی باید متدین و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی بوده و فاقد هرگونه سوء سابقه سیاسی، اعتقادی و اخلاقی باشند.»

 

تغییر نام باشگاه

 

شرایط لازم برای کسب مجوز تغییر نام باشگاه

شرایط لازم برای کسب مجوز تغییر نام باشگاه خریداری شده، محدود به تبصره فوق نیست. تبصره 4 قانون فوق به لزوم تصویب آیین‏نامه اجرایی قانون مذکور تصریح می‏کند. 
در 15 دی ماه سال 1379 آیین‏نامه اجرایی قانون فوق، با پیشنهاد سازمان تربیت بدنی، به تصویب هیات وزیران رسید. ماده 3 این آیین‏ نامه در مورد شرایط لازم برای متقاضیان تاسیس باشگاه‏ های ورزشی (یا خریداران امتیاز آن) است که به شرایطی همچون تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی ایران، اعتقاد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایران، نداشتن سوء سابقه در امور سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و محکومیت‏ های موثر، داشتن توان تامین فضا و امکانات لازم متناسب با رشته ورزشی مربوط، ضوابط فنی و وسايل و ادوات لازم برای فعالیت‏ های ورزشی و دارا بودن مالکیت اعیانی ملکی که فعالیت باشگاهی در آن تجویز شده باشد، اشاره می‏کند.
 
هر کسی که متقاضی تاسیس یک باشگاه ورزشی و یا خرید امتیاز آن است ملزم است درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه و تکمیل فرم تقاضا به ادره کل تربیت بدنی استان مربوطه تسلیم کند و رسید دریافت نماید (تبصره ماده 3).
 
این مدارک، توسط ادارات کل تربیت بدنی استان‏ ها، ظرف حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تسلیم تقاضا، بررسی می‏شوند و گزارش دقیقی از درخواست متقاضی و ویژگی‏های ملک و امکانات او، به کمیسیون موضوع ماده 5 این آیین‏نامه ارائه می‏شود. 
 
کمیسیون مزبور، که متشکل از معاون حقوقی و امور مجلس (رئیس هیات)، مدیر کل حقوقی و امور مجلس، مدیر دفتر ارزیابی نظارت و بازرسی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی سازمان تربیت بدنی و دو نفر منتخب سرپرست سازمان تربیت بدنی است، در خصوص گزارش ارائه شده توسط ادارات کل تربیت بدنی استانِ مربوطه بررسی ‏های لازم را به عمل می‏آورد و در صورت تایید آنها، پروانه باشگاه ورزشی (یا فعالیت آن تحت مالکیتِ مالک جدید) را صادر می‏نماید و این پروانه پس از تایید سرپرست سازمان تربیت بدنی، اجرایی خواهد شد.
البته این ماده، در سال 81 اصلاح گردید و مطابق مقرره "اصلاح ماده 5 آیین‏نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت" (مصوب هیات وزیران) یک تبصره به آن اضافه گردید. 
 
تبصره فوق مقرر می‏دارد: «هیات موضوع این ماده در راستای سیاست اصولی تفویض اختیار ستاد به واحدهای اجرایی دستگاه‏ ها و همچنین به منظور تسریع در روند امور می‏تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را پس از تایید رئیس سازمان تربیت بدنی به ادارات کل تربیت بدنی استان‏ ها تفویض نماید.»
 
 
باشگاه ورزشی
 
 
ماده 16 آیین ‏نامه به صراحت به مبحث تغییر مالک باشگاه اشاره می‏کند و مقرر می‏دارد در صورت انتقال ملک باشگاه به دیگری، فعالیت مجدد باشگاه موکول به تحصیل پروانه جدید، طبق نظر سازمان تربیت بدنی است. به عبارت دیگر، مالک جدید می‏بایست تمام شرایطی که برای تاسیس کننده یک باشگاه لازم است، داشته باشد (این شرایط نیز می‏ بایست به تایید همان کمیسیون موضوع ماده پنج برسد.)
یکی از موارد مقرر در بند (ج) مقرره‏ی "ضوابط مربوط به کمیسیون ماده 5 باشگاه‏ ها" نیز نکته بالا را تایید می‏کند و اشاره می‏کند: موسس، حق واگذاری باشگاه را به غیر، تحت هیچ شرایطی ندارد؛ مگر با ارائه درخواست کتبی و اقرارنامه در خصوص انصراف از تاسیس که در این صورت مجوز صادره باطل و متقاضی جدید با توجه به شرایط و استانداردهای روز و طی تشریفات اداری می‏ بایستی مجوز تاسیس را به نام خود دریافت نماید.
 
یکی از آخرین موارد تغییر نام باشگاه ‏ها پس از تغییر مالکیت را می‏توان در تغییر نام باشگاه پدیده به شهر خودرو مشاهده کرد. مالک جدید این باشگاه (شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا) پس از خرید تیم پدیده از مجموعه پدیده شاندیز، تغییر نام این باشگاه به "شهر خودرو" را درخواست نمود. در ابتدای لیگ بیست و یکم (1401-1400) میان مدیران باشگاه شهرخودرو و هیات فوتبال استان خراسان رضوی، در خصوص نام این باشگاه مشهدی اختلافات جنجالی ایجاد شد. 
سازمان لیگ فوتبال ایران با توجه به آن که کمیسیون ماده 5 مربوط به باشگاه، به نام "پدیده" صادر شده بود، اعلام کرد این باشگاه را با نام پدیده به رسمیت می‏شناسد. پس از آن فرهاد حمیداوی (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهر خودرو) با تلاش‏ها و رایزنی‏ های فراوان موفق شد مدارک لازم را به مراجع مربوطه در استان خراسان رضوی ارائه نماید. پس از این اقدامات کمیسیون ماده 5، تشکیل جلسه داد و مجوز فعالیت باشگاه را با نام "شهر خودرو" صادر کرد.
 

نتیجه گیری:

با توجه به مطالبی که گفته شد، به نظر می‏رسد که فرایند تغییر نام باشگاه ‏ها در ایران، طبق "قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت" و آیین‏نامه اجرایی آن ممکن باشد؛ لذا الزامیست تا هر کسی که قصد تغییر نام باشگاهی که خریداری نموده را دارد، از این قواعد پیروی نماید.
 
لازم به ذکر است اگر یک خریدار خواستار بقای نام سابق باشگاهی که خریداری نمود، باشد، می‏ بایست با مالک قبلی باشگاه، توافق کند. در صورتی که مالک قبلی اجازه دهد، بقای نام باشگاه بلااشکال است. در صورتی که بقای نام سابق باشگاه، بدون رضایت مالک قبلی باشد، حق شکایت و پیگیری برای مالک یا مالکان سابق (بر اساس قانون تجارت) محفوظ است.
 
 
امتیاز شما به این مقاله از 1 تا 5 چند است؟

نظرات (0)

فرم ثبت نظر

دسته بندی

تماس با مشاوران دادیستا